Bild tagen från reportaget

Elev sitter med lärare i ett klassrum vid en dator