Gymnasiet

På Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg har du möjlighet att studera i liten grupp inne på Riksgymnasiet eller så kan du studera på annat program vid annan kommunal skola i Göteborg.

Om du väljer att studera i liten grupp på Riksgymnasiet erbjuder vi Estetiska programmet, med inriktningen estetik och media eller musik. 

Om du hellre vill studera på annat program kan du läsa integrerat i stor klass på Angeredsgymnasiet eller på annan kommunal skola i Göteborg.
Väljer du att studera på annan skola förser vi dig med elevassistans, habilitering och vid behov även plats på vårt elevhem.

Som elev på Riksgymnasiet har du även möjlighet att läsa individuellt alternativ. Detta innebär att du läser grundskolekurser men också kurser utifrån dina intressen. Programmet kan alltså både innehålla grundskolekurser och gymnasiekurser.
Syftet med programmet är att du ska bli redo för nästa steg i din gymnasieutbildning – vad det än är!

Du som läser på Riksgymnasiet Göteborg får dina habiliterings tider inlagda på skolschemat och du har alltid tillgång till elevassistans på lektionerna.
Vår målsättning är att du skall få så mycket fritid som möjligt, därför får du även utlagda resurspass på schemat där du kan arbeta med dina läxor tillsammans med specialpedagog eller elevassistent.
Du får även hjälp av en specialpedagog med att lägga upp dina studier. 

Praktik

Vårt mål är att du som elev på Riksgymnasiet skall ha möjlighet till en praktikperiod under din gymnasietid. Praktiken förläggs främst i år 3, men förberedelser inför praktiken arbetar vi kontinuerligt med under hela gymnasietiden.

Din praktikperiod kan variera från en dag till ett par veckor, allt beroende på dina förutsättningar och önskemål.

När du är ute på praktik finns skolans praktiksamordnare och elevassistans med i hela processen. De stöttar dig med förberedelser inför praktiken och under själva praktikperioden.

Praktikgruppen består av studiehandledare, elevassistent, arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare som arbetar med att ta fram praktikplats i samråd med dig.

Praktikgruppen samarbetar med Arbetsförmedlingen och flera andra projekt med målet att det skall underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden.

Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsnedsättning är välkomna på arbetsmarknaden.

 

 

Du som är arbetsgivare:

Har du möjlighet att ta emot en praktikant?

Har du frågor om vår praktikverksamhet?

Varmt välkommen att kontakta vår praktiksamordnare!

Therese Signevall, utbildningsledare.
Telefon. 0725-546547
E-mail: therese.signevall@educ.goteborg.se

Vi finns där för dig!

Elevassistans

På Riksgymnasiet Göteborg får du den assistans du behöver utifrån dina förutsättningar.
Vi elevassistenter finns där för dig och dina behov så att du på bästa möjliga sätt ska kunna nå dina mål i skolan.
Tillsammans med dig diskuterar vi fram hur vi skall ge dig den assistans du behöver och vad som fungerar bäst för just dig.

Vi elevassistenter finns med dig i klassrummet för att stötta dig med dina skoluppgifter. Vi erbjuder hjälp med struktur, skriv- och läshjälp, igångsättning, syntolkning, tolkning vid alternativ kommunikation och mycket mer.

Vi finns också där för dig utanför klassrummet. Vi hjälper dig på raster, i matsalen, på resurspass med läxor och åker med dig på studieresor och under praktikperioder. Skulle du välja att läsa på annat program och annan kommunal skola i Göteborg erbjuder precis samma hjälp även där.

AKK

På Riksgymnasiet Göteborg får du den assistans du behöver utifrån dina förutsättningar.
Vi elevassistenter finns där för dig och dina behov så att du på bästa möjliga sätt ska kunna nå dina mål i skolan.
Tillsammans med dig diskuterar vi fram hur vi skall ge dig den assistans du behöver och vad som fungerar bäst för just dig.

Vi elevassistenter finns med dig i klassrummet för att stötta dig med dina skoluppgifter. Vi erbjuder hjälp med struktur, skriv- och läshjälp, igångsättning, syntolkning, tolkning vid alternativ kommunikation och mycket mer.

Vi finns också där för dig utanför klassrummet. Vi hjälper dig på raster, i matsalen, på resurspass med läxor och åker med dig på studieresor och under praktikperioder. Skulle du välja att läsa på annat program och annan kommunal skola i Göteborg erbjuder precis samma hjälp även där.

Vi finns där för dig!

Kontakta oss i skolan

Administrationen

Calina Folme
Rektor
calina.folme@educ.goteborg.se070 -215 31 90
Camilla Gunnarsson
Studie- och yrkesvägledare
camilla.gunnarsson@educ.goteborg.se031-367 30 76
Ann-Christin Haag
Assistentsamordnare, arbetsledare
annchristin.haag@educ.goteborg.se0706-187128

Mentorer och assistentgruppledare

Therese Ytterström
Mentor & Ass.grp. ledare - Årskurs 1

Telefon: 0702-41 24 84
Mail: therse.ytterstrom@educ.goteborg.se

therse.ytterstrom@educ.goteborg.se
Rickard Strid
Mentor - Årskurs 1

Telefon: 0725-546513
Mail: rickard.strid@educ.goteborg.se

rickard.strid@educ.goteborg.se0725-546513
Admira Mujkic
Mentor & Ass.grp. ledare - Årskurs 2

Telefon: 0725 54 68 03
Mail: admira.mujkic@educ.goteborg.se

admira.mujkic@educ.goteborg.se
Sabina S Ramovic
Mentor - Årskurs 2

Telefon: 0725-54 68 15

Mail: sabina.sakic@educ.goteborg.se

sabina.sakic@educ.goteborg.se
Kristoffer Eliasson
Mentor - Årskurs 2
Linda Alriksson
Mentor - Årskurs 3-4

Telefon: 0737-17 14 01

Mail: linda.alrikson@educ.goteborg.se

linda.alrikson@educ.goteborg.se
Pernilla Olausson
Mentor & Ass.grp. ledare - Årskurs 3-4

Telefon: 0767 85 18 38
Mail: pernilla.olausson@educ.goteborg.se

pernilla.olausson@educ.goteborg.se
Christian Bengtsson
Mentor - Årskurs 3-4

Telefon: 0725-54 68 35

Mail: christian.bengtsson@educ.goteborg.se

christian.bengtsson@educ.goteborg.se
Johannes Johansson
Mentor - Årskurs 1

Vanliga frågor om Gymnasiet

Hur stora är klasserna?

Klasserna är lite olika stora. Den minsta klassen vi har vi 2 stycken elever i och den största klassen är det 5 stycken elever i.

Vilka program kan man läsa hos er?

Om du väljer att studera i liten grupp på Riksgymnasiet erbjuder vi Estetiska programmet, med inriktningen estetik och media eller musik.

Du har även möjlighet att studera andra program på andra kommunala skolor i Göteborg. Då får du också tillgång till vår elevassistans, habilitering och vid behov, även elevhemsplats.

Du kan också kombinera, alltså välja att läsa vissa ämnen i liten grupp på Riksgymnasiet och läsa andra kurser på andra kommunala skolor.


hur fungerar det med assistans under skoltid?

Hos oss tilldelas du en elevassistent när du börjar. Assistenter är med dig under lektioner och raster om det finns behov eller önskan av det.

Får man mycket läxor?

Vi lägger in resurspass på ditt schema där du kan få extrahjälp med de ämnen som du vill. Detta för att du ska få så mycket fritid som möjligt.  

kan man få praktisera under gymnasietiden?

Vårt mål är att du ska få praktisera under en period under din gymnasietid. Oftast blir det i årskurs 3.

JAG HAR FÅTT AVSLAG PÅ MIN ANSÖKAN TILL RIKSGYMNASIET. HUR GÖR JAG DÅ?

Alla har rätt att få en omprövning av sitt beslut.Kontakta oss så hjälper vi dig med hur du skall gå tillväga