Välkommen till Gymnasiet

På Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg har du möjlighet att studera i liten grupp inne på Riksgymnasiet eller så kan du studera på annat program vid annan kommunal skola i Göteborg.

Om du väljer att studera i liten grupp på Riksgymnasiet erbjuder vi Estetiska programmet, med inriktningen estetik och media eller musik. 

Om du hellre vill studera på annat program kan du läsa integrerat i stor klass på Angeredsgymnasiet eller på annan kommunal skola i Göteborg. 
Väljer du att studera på annan skola förser vi dig med elevassistans, habilitering och vid behov även plats på vårt elevhem.

Som elev på Riksgymnasiet har du även möjlighet att läsa individuellt alternativ. Detta innebär att du läser grundskolekurser men också kurser utifrån dina intressen. Programmet kan alltså både innehålla grundskolekurser och gymnasiekurser.
Syftet med programmet är att du ska bli redo för nästa steg i din gymnasieutbildning – vad det än är!

Du som läser på Riksgymnasiet Göteborg får dina habiliterings tider inlagda på skolschemat och du har alltid tillgång till elevassistans på lektionerna.
Vår målsättning är att du skall få så mycket fritid som möjligt, därför får du även utlagda resurspass på schemat där du kan arbeta med dina läxor tillsammans med specialpedagog eller elevassistent.
Du får även hjälp av en specialpedagog med att lägga upp dina studier. 

Vanliga frågor om skolan

Hur stora är klasserna?

Klasserna är lite olika stora. Den minsta klassen vi har vi 2 stycken elever i och den största klassen är det 5 stycken elever i.

Vilka program kan man läsa hos er?

Om du väljer att studera i liten grupp på Riksgymnasiet erbjuder vi Estetiska programmet, med inriktningen estetik och media eller musik.

Du har även möjlighet att studera andra program på andra kommunala skolor i Göteborg. Då får du också tillgång till vår elevassistans, habilitering och vid behov, även elevhemsplats.

Du kan också kombinera, alltså välja att läsa vissa ämnen i liten grupp på Riksgymnasiet och läsa andra kurser på andra kommunala skolor.


hur fungerar det med assistans under skoltid?

Hos oss tilldelas du en elevassistent när du börjar. Assistenter är med dig under lektioner och raster om det finns behov eller önskan av det.

Får man mycket läxor?

Vi lägger in resurspass på ditt schema där du kan få extrahjälp med de ämnen som du vill. Detta för att du ska få så mycket fritid som möjligt.  

kan man få praktisera under gymnasietiden?

Vårt mål är att du ska få praktisera under en period under din gymnasietid. Oftast blir det i årskurs 3.

JAG HAR FÅTT AVSLAG PÅ MIN ANSÖKAN TILL RIKSGYMNASIET. HUR GÖR JAG DÅ?

Alla har rätt att få en omprövning av sitt beslut.Kontakta oss så hjälper vi dig med hur du skall gå tillväga