Habiliteringen

Habiliteringens uppgift är att ge insatser som stärker och stödjer dig som elev.
Du får utveckla dina starka sidor och träna och kompensera för nedsatta funktioner. Vi försöker anpassa miljön och stödja dig och de nätverk du har runt omkring dig. Vi vill ge dig bra förutsättningar för ett självständigt liv med hög livskvalitet.
Habiliteringen ger dig stöd under övergången från ungdom till vuxen.

Inom habiliteringen finns kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka dig i din vardag.
Vi arbetar tillsammans i team utifrån ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv. I teamet ingår arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog och fysioterapeut.
Insatserna kan ske både individuellt och i grupp och läggs in på ditt skolschema. Vi planerar dem tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål. Målen dokumenteras i en habiliteringsplan som följs upp och utvärderas varje år.

Arbetet sker i samarbete med dina föräldrar, skolan och elevhemmet. Habiliteringen samarbetar också med din hemhabilitering, din hemkommun och andra myndigheter och verksamheter.

Du kan få habiliteringsinsatser under kortare lov men har du behov av habilitering under jul- och sommarlov kontaktar du din hemhabilitering.

Habiliteringen har lokaler på Angeredsgymnasiet och på Angereds torg som ligger cirka 200 meter från gymnasiet. I ett av bostadshusen nära Angereds torg ligger habiliteringens träningslägenhet. Där kan du som elev träna på att bo i eget boende.

Kontakta oss

Administrationen

Juan Navas
Verksamhetschef

Postadress:
Juan Navas.
Elevhemmet Riksgymnasiet.
Kultivatorgatan 6.
424 65 Angered.

Juan.navas@brackediakoni.se0765 - 06 27 48
Linda Olsson
Administratör
linda.olsson@brackediakoni.se0705-93 52 00
Bo Aagardh
Vaktmästare
bo.agardh@brackediakoni.se0706-44 22 25
Roberto Garcia
Administration och Webbdesign
Roberto.garcia@brackediakoni.se

Arbetsterapeuter

Maria Norberg
Leg. Arbetsterapeut
maria.norberg@brackediakoni.se0765 - 02 14 06
Carina Andersson
Leg. Arbetsterapeut
 
carina.andersson@brackediakoni.se031-332 04 08
Ella Ahlgren
Leg. Arbetsterapeut
ella.ahlgren@brackediakoni.se0765-02 14 13
La Lindbladh
Leg. Arbetsterapeut
Layvonne.lindbladh@brackediakoni.se0765-03 27 61

Dietist

Mikael Regner
Dietist
mikael.regner@brackediakoni.se0765-021415

Fysioterapeuter

Olle Pettersson
Leg. Fysioterapeut
olle.pettersson@brackediakoni.se
Stina Sätterman
Leg. Fysioterapeut
stina.satterman@brackediakoni.se
Marie Rydén
Leg. Fysioterapeut
marie.ryden@brackediakoni.se

Logopeder

Karin Björkman
Leg. Logoped
karin.bjorkman@brackediakoni.se
Petra Lind Vartiainen
Leg. Logoped
petra.lindvartiainen@brackediakoni.se

Kuratorer

Annki Karlsson
Kurator

Telefon: 0765-02 14 19
Mail: annki.karlsson@brackediakoni.se

annki.karlsson@brackediakoni.se
Gunlög Magnusson
Kurator

Telefon: 0765-02 14 18
Mail: gunlog.magnusson@brackediakoni.se

gunlog.magnusson@brackediakoni.se
Linda Kristoffersson
Kurator

Telefon: 0765-02 14 14
Mail: linda.kristoffersson@brackediakoni.se

linda.kristoffersson@brackediakoni.se

Psykologer

Gunilla Samuelsson
Leg. Psykolog
gunilla.samuelsson@brackediakoni.se
Sara Westfeldt
Leg. Psykolog
sara.westfeldt@brackediakoni.se

Hab. Läkare

Patrik Säterö
Konsultläkare

För kontakt meddelas:
Mail: linda.olsson@brackediakoni.se
Telefon: 0705-93 52 00

Vanliga frågor om Habiliteringen

Kan jag få habilitering i mitt skolschema?

Ja, du kan få habilitering inbakat i ditt skolschema. Hur ofta beror på ditt behov och är därför individuellt.

HUr vet ni vad jag behöver?

Vi träffar dig innan du börjar på riksgymnasiet och går igenom ditt behov. Vi kommer också att träffas när du börjat och går igenom hur vill du ha det.
Ditt habiliteringsbehov kommer säkerligen att förändras under din tid på riksgymnasiet och då anpassar vi oss.
Kan jag få habilitering under loven?

Ja, du kan få habilitering under terminsloven men under jul- och sommarlovet måste du söka habilitering i din hemkommun.
Kan man få uppgifter att göra hemma?

Ja, du kan få hemuppgifter om du vill ha det. Vi gör ett program som fungerar för dig att göra.