Anna-Maria Norberg. Verksamhetschef Habiliteringen och elevhemmet