Riksgymnasiet är ett av fyra i landet.
Verksamheten utgörs av tre delar, skola, habilitering och elevhem och bedrivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Studierna anpassas efter varje elevs behov och studietiden är därför vanligtvis fyra år.
Eleverna får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina behov och önskemål.
För de elever som är i behov av det, finns det elevhem nära skolan.

Riksgymnasiet i Göteborg finns i stadsdelen Angered, 20 minuter med spårvagn från centrala Göteborg.
Angeredsgymnasiet har vacker natur in på knutarna och ligger i direkt anslutning till Angered centrum och Angereds Arena.


 

Tankar och idéer från människor med anknytning till RG

LÄS BLOGGEN

Se filmer som beskriver hur det är att vara elev på Riksgymnasiet. 

Klicka här

 

Projekt StrÅng är ett projekt om stress och ångesthantering för unga med rörelsehinder.

Läs mer