Sidan laddas… 👍🏼

Under gymnasietiden

Arbetet under alla studieåren sker med en tanke på kunskap, utveckling, identitet, självständighet och framtid.

Introduktionsdagar
De två första dagarna när du börjar i hos oss är lite mjukstart och lära-känna-dagar. Klassen är då mycket med mentor och elevassistenter. Elever i år 2-4 börjar först dag tre. Under introduktionsdagarna kommer klassen att: – lära känna lokalerna och lära sig att hitta på skolan och till habiliteringen. – gå igenom rutinerna under skoldagen. – få inloggningsuppgifter till skoldatorerna. – få kalender med mera. – göra ett besök på habiliteringen och få information och en presentation av personalen. 

Vinterresa
I år två åker vanligtvis klassen på en vinterresa tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter.

Framtidsplanering
En av målsättningarna för riksgymnasietiden är att du som elev är förberedd inför tiden efter gymnasiet. Därför jobbar vi mycket med teman som  arbete/studier/sysselsättning, bostad, assistans, ekonomi, fritid, behandling, råd och stöd. Under år 3 och år 4 ligger tre temadagar per termin med dessa ämnen på skolschemat. Vi informerar, diskuterar, tittar på film, bjuder in gäster med mera.

Du erbjuds också individuella träffar med studie- och yrkesvägledare, kurator, arbetsterapeut med flera för att planera utifrån dina specifika tankar och önskemål.

Under denna period hålls även planeringsmöten, se fliken ”Möten”

Stäng

På gång

Inget evenemang hittades!