Vårt mål är att du som elev på Riksgymnasiet skall ha möjlighet till en praktikperiod under din gymnasietid. Praktiken förläggs främst i år 3, men förberedelser inför praktiken arbetar vi kontinuerligt med under hela gymnasietiden.

Din praktikperiod kan variera från en dag till ett par veckor, allt beroende på dina förutsättningar och önskemål.

När du är ute på praktik finns skolans praktiksamordnare och elevassistans med i hela processen. De stöttar dig med förberedelser inför praktiken och under själva praktikperioden.

Praktikgruppen består av studiehandledare, elevassistent, arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare som arbetar med att ta fram praktikplats i samråd med dig.

Praktikgruppen samarbetar med Arbetsförmedlingen och flera andra projekt med målet att det skall underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden.

Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsnedsättning är välkomna på arbetsmarknaden.

 

Du som är arbetsgivare:

Har du möjlighet att ta emot en praktikant?

Har du frågor om vår praktikverksamhet?

Varmt välkommen att kontakta vår praktiksamordnare! 

Sandra Nilisse
Telefon. 0703-748341
E-mail: sandra.nilisse@educ.goteborg.se