Sidan laddas… 👍🏼

Praktik

Vårt mål är att alla elever på Riksgymnasiet skall ha möjlighet till en praktikperiod under sin gymnasietid. Praktiken förläggs främst i år 3, men förberedelser inför praktiken arbetar vi kontinuerligt med under hela gymnasietiden.

Praktiken kan variera från en dag till ett par veckor, allt beroende på elevens och praktikplatsens förutsättningar och önskemål.
När eleverna ska ut på praktik finns vi som praktiksamordnare och/eller elevassistent med i hela processen. Under förberedelser inför praktiken, med stöttning under själva praktiktiden, samt med utvärdering efter praktiktiden.

Vi har en arbetsgrupp bestående bestående av studiehandledare, elevassistent, arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare som arbetar med att ta fram praktikplatser i samråd med eleven. Vi har "drop in" en dag i veckan då eleverna har möjlighet att komma med tankar och frågor kring praktik och arbete. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och olika projekt som skall underlätta för eleverna att komma ut på arbetsmarknaden.

Vår önskan är ett samhälle där alla är välkomna på arbetsmarknaden, oavsett funktionsnedsättning.

Du som är arbetsgivare:

Har du möjlighet att ta emot en praktikant?

Har du frågor om vår praktikverksamhet?

Varmt välkommen att kontakta någon av oss praktiksamordnare!

Lars Jansson, tfn 0725- 54 65 27

Peter Magnusson, tfn 0725-54 65 32

Stäng

På gång

juni 2020
Inget evenemang hittades!