Sidan laddas… 👍🏼

Personal

På elevhemmet arbetar ca 40 habiliteringsassistenter, 1 administrativ assistent, 2 föreståndare samt enhetschef.

Vi är idag en grupp män och kvinnor med olika erfarenheter, utbildningar och ålder, med ett gemensamt intresse att arbeta med ungdomar, utveckla arbetssätt och verksamhet. Genom medveten rekrytering av personer till arbetslagen strävar vi mot att få en bred erfarenhet och kunskapsbas i varje arbetslag.

Vi har bemanning dygnet runt och stänger endast under jul- och sommarlov.

Stäng

På gång

Inget evenemang hittades!