Fler länkar kommer att läggas in efter hand. 

Informationsmaterial.
Broschyr om Riksgymnasiet i Göteborg.
Broschyr, Vi söker ledsagare.
Riksgymnasiets tidslinje.

Blanketter.
Fullmakt.

Inför uppstartsmötet.
Uppstartsmöte, dagordning.
Bra att veta inför skolstart.
Medgivande angående rekvirering av journalhandlingar.
Medgivande angående fotografering.
Medgivande angående resor.
Medgivande angående informationsutbyte.
Dina hjälpmedel (till uppstartsmötet).
Kontaktuppgifter (till uppstartsmötet).

Övrigt.
Besökshjälpen.