Calina Folme
Rektor
calina.folme@educ.goteborg.se070 -215 31 90
Camilla Gunnarsson
Studie- och yrkesvägledare
camilla.gunnarsson@educ.goteborg.se031-367 30 76
Ann-Christin Haag
Assistentsamordnare, arbetsledare
annchristin.haag@educ.goteborg.se031-367 15 22

Admira Mujkic
Mentor - Årskurs 1 och 5

Telefon: 0725 54 68 03
Mail: admira.mujkic@educ.goteborg.se

admira.mujkic@educ.goteborg.se
Sabina S Ramovic
Mentor - Årskurs 1

Telefon: 0725-54 68 15

Mail: sabina.sakic@educ.goteborg.se

sabina.sakic@educ.goteborg.se
Fabian Lundgren
Mentor - Årskurs 1
Linda Alriksson
Mentor - Årskurs 2 och 3

Telefon: 0737-17 14 01

Mail: linda.alrikson@educ.goteborg.se

linda.alrikson@educ.goteborg.se
Pernilla Olausson
Mentor - Årskurs 2 och 3

Telefon: 0767 85 18 38
Mail: pernilla.olausson@educ.goteborg.se

pernilla.olausson@educ.goteborg.se
Christian Bengtsson
Mentor - Årskurs 3

Telefon: 0725-54 68 35

Mail: christian.bengtsson@educ.goteborg.se

christian.bengtsson@educ.goteborg.se
Therese Ytterström
Mentor - Årskurs 4

Telefon: 0702-41 24 84
Mail: therse.ytterstrom@educ.goteborg.se

therse.ytterstrom@educ.goteborg.se
Hedvig Jannert
Mentor - Årskurs 4

Telefon: 0725-54 65 28

Mail: hedvig.jannert@educ.goteborg.se

hedvig.jannert@educ.goteborg.se
Rickard Strid
Mentor - Årskurs 4

Telefon: 0725-546513
Mail: rickard.strid@educ.goteborg.se

rickard.strid@educ.goteborg.se0725-546513
Mia Brkic
Mentor År 5

Telefon: 0725-26 34 60

Mail: mia.brkic@educ.goteborg.se

mia.brkic@educ.goteborg.se

Therese Ytterström
Specialassistent - Årskurs 1
therse.ytterstrom@educ.goteborg.se0702-41 24 84
Admira Mujkic
Specialassistent - Årskurs 2
admira.mujkic@educ.goteborg.se0725-54 68 03
Pernilla Olausson
Specialassistent - Årskurs 3 och 4
pernilla.olausson@educ.goteborg.se0767-85 18 38