Laddar sidan… 😊

Info2020

Under åren på Riksgymnasiet händer det mycket. Tiden präglas av Utmaningar, Upplevelser och Utveckling.
Vad som händer under de fyra åren kan du se på vår tidslinje.

 

Se Tidslinjen som PDF.

Vi ser Gemenskap/Trygghet, Identitet och Självständighet som viktiga faktorer för att nå målet om ett bra vuxenliv för var och en av eleverna.
På Riksgymnasiet i Göteborg lägger vi därför särskild kraft på att tillsammans med ungdomarna arbeta med detta.

 

Innan Gymnasietiden.

Besöksdagar.
Anmälan till besöksveckorna kan göras av din skolas studie- och yrkesvägledare. Du lämnar ett önskemål om vilken vecka som passar dig bäst att besöka Riksgymnasiet.
När du anmält ditt intresse skickar vi ett schema och närmare information om dina besöksdagar till dig. 
Under besöksdagarna deltar du i lektioner i en liten studiegrupp eller i en stor klass under tre dagar; måndag till onsdag eller onsdag till fredag.
Dagarna avslutas med en uppföljningsträff där ni diskuterar hur det varit. 
Då finns också möjlighet att ta upp funderingar du har om Riksgymnasiet.
 

Är du i behov av elevhemsplats får du givetvis även prova på att bo på elevhemmet under besöksdagarna.

Öppet hus.
Fredag v.45 varje år har vi öppet hus på RG gymnasiet Göteborg. Du som är intresserad av att läsa hos oss, är förälder eller arbetar med målgruppen är välkommen att besöka oss. 

 

Studiebesök.
Vill du komma på studiebesök Ann-Christin Haag på mail: annchristin.haag@educ.goteborg.se eller på telefon: 031-367 15 22 / 0706-18 71 28. Berätta vad vill se och är intresserad av så ordnar vi detta. 

 

Under Gymnasietiden.

Arbetet under alla studieåren sker med en tanke på kunskap, utveckling, identitet, självständighet och framtid.

Introduktionsdagar
De två första dagarna när du börjar i hos oss är lite mjukstart och lära-känna-dagar. Klassen är då mycket med mentor och elevassistenter. Elever i år 2-4 börjar först dag tre. Under introduktionsdagarna kommer klassen att: – lära känna lokalerna och lära sig att hitta på skolan och till habiliteringen. – gå igenom rutinerna under skoldagen. – få inloggningsuppgifter till skoldatorerna. – få kalender med mera. – göra ett besök på habiliteringen och få information och en presentation av personalen. 

Vinterresa
I år två åker vanligtvis klassen på en vinterresa tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter.

Framtidsplanering
En av målsättningarna för riksgymnasietiden är att du som elev är förberedd inför tiden efter gymnasiet. Därför jobbar vi mycket med teman som  arbete/studier/sysselsättning, bostad, assistans, ekonomi, fritid, behandling, råd och stöd. Under år 3 och år 4 ligger tre temadagar per termin med dessa ämnen på skolschemat. Vi informerar, diskuterar, tittar på film, bjuder in gäster med mera.

Du erbjuds också individuella träffar med studie- och yrkesvägledare, kurator, arbetsterapeut med flera för att planera utifrån dina specifika tankar och önskemål.

Under denna period hålls även planeringsmöten, se fliken ”Möten”

 

Möten

Uppstartsmöte
Riksgymnasiet bjuder in till en informations- och planeringsdag inför skolstarten, oftast i maj månad. Vid separata möten under en och samma dag träffar du som elev och dina vårdnadshavare representanter för skola, habilitering och i förekommande fall elevhem. På skolmötet medverkar ofta representant från avlämnande skola.

De tre enheterna informerar om arbets- och förhållningssätt, går igenom informationen från ansökningshandlingarna och ställer kompletterande frågor. Detta ligger sedan till grund för planering inför skolstarten. Det är viktigt att planeringen sker utifrån dina behov och önskemål för att skapa förutsättningar och möjligheter för en så bra skolstart och studietid som möjligt.

Anhörigdag
Under en dag i slutet av höstterminen i år ett, träffar ni som anhöriga, tillsammans med er ungdom representanter från de tre enheterna. Anhörigdagen innehåller precis som uppstartsmötet separata möten med skola, habilitering och, om aktuellt, elevhem.

Syftet med dessa möten är informationsutbyte. En dialog förs om hur den första tiden på Riksgymnasiet har varit. Pågående insatser och planering, som elev tillsammans med personal har kommit fram till att satsa på, presenteras.

Vi går igenom aktuell studieplan, habiliteringsplan samt genomförandeplan på respektive enhet och kommer överens om hur samarbetet ska ske mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Basmöte
Syftet med basmötet är att samordna riksgymnasiets insatser för dig som elev, så att helheten blir så bra som möjligt.

En till två representanter från skola, habilitering och, om aktuellt elevhem, träffas tillsammans med dig som elev. Om du är under 18 år bjuds även vårdnadshavare in till mötet. Om du är över 18 år väljer du själv om du vill bjuda in dem.

Ett basmöte per läsår planeras in för alla elever. Vid behov kallas det till ytterligare möten.

Planeringsmöte
Under vårterminen i år tre är det dags för ett första planeringsmöte. Syftet med mötet är att påbörja planeringen inför tiden efter gymnasiet.

Du som elev och dina vårdnadshavare bjuds in för att tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter summera dina studier så långt.

Utifrån en dialog om vilka tankar och idéer som du har kring tiden efter gymnasiet läggs en plan upp över hur vi tillsammans ska förbereda så bra som möjligt inför det sista läsåret och tiden efter skolans slut. Samverkan med aktuella myndigheter och organisationer sker utifrån önskemål och behov.

Under år fyra erbjuds ytterligare minst ett planeringsmöte där även externa deltagare bjuds in. Syftet med detta/dessa möten är att knyta ihop dina tankar inför tiden efter avslutade gymnasiestudier, få planeringen att konkret falla på plats och knyta ihop nätverket som du kommer att ha runt dig när du slutar hos oss.

Stäng

På gång

Inget evenemang hittades!