Laddar sidan… 😊

Habiliteringen

 

 

Habiliteringens uppgift är att ge insatser som stärker och stödjer dig som elev. Du får utveckla dina starka sidor och träna och kompensera för nedsatta funktioner. Vi försöker anpassa miljön och stödja dig och de nätverk du har runt omkring dig. Vi vill ge dig bra förutsättningar för ett självständigt liv med hög livskvalitet. Habiliteringen ger dig stöd under övergången från ungdom till vuxen.

Inom habiliteringen finns kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka dig i din vardag. Vi arbetar tillsammans i team utifrån ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv. I teamet ingår arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog och fysioterapeut. Insatserna kan ske både individuellt och i grupp och läggs in på ditt skolschema. Vi planerar dem tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål. Målen dokumenteras i en habiliteringsplan som följs upp och utvärderas varje år.

Arbetet sker i samarbete med dina föräldrar, skolan och elevhemmet. Habiliteringen samarbetar också med din hemhabilitering, din hemkommun och andra myndigheter och verksamheter.

Du kan få habiliteringsinsatser under kortare lov men har du behov av habilitering under jul- och sommarlov kontaktar du din hemhabilitering.

Habiliteringen har lokaler på Angeredsgymnasiet och på Angereds torg som ligger cirka 200 meter från gymnasiet. I ett av bostadshusen nära Angereds torg ligger habiliteringens träningslägenhet. Där kan du som elev träna på att bo i eget boende.

 

Stäng

På gång

Inget evenemang hittades!