Riksgymnasiet för rörelsehindrade kan vara ett alternativ för dig med förvärvad hjärnskada. 
Det finns skola, rehabilitering och elevhem.
Skolan och studierna är anpassad efter dina behov.
Du får ett personligt schema med lektioner och rehabilitering.
Rehabilitering ingår i alla vardagsaktiviteter.
Det är viktigt att du får en balans mellan aktivitet och vila.
Vi arbetar för att du ska få struktur och rutiner i vardagen.
Du har möjlighet att få stöd i din nya livssituation.

Vi samarbetar med dina anhöriga och myndigheter som är viktiga för dig.

Här kan du ladda ner en folder om vad vi kan erbjuda dig som har en förvärvad hjärnskada.

Vill du ha mer information?

Kontakta:

Kurator Annki Karlsson på telefon 031-332 04 19

annki.karlsson@brackediakoni.se

Specialpedagog Lena Andréasson på telefon 076-798 32 88

lena.andreasson@educ.goteborg.se

   

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag om jag är berättigad att läsa på Riksgymnasiet?

Grundkravet är att du skall ha ett stort rörelsehinder samt behov av anpassade studier och habilitering.
Kan jag läsa på Riksgymnasiet även om jag inte har alla godkända betyg från grundskolan?

Ja, Riksgymnasiet erbjuder individuellt alternativ så du kan läsa upp alla grundskolekurser som du inte är färdig med.
Om jag behöver habilitering när det är lov, kan jag få det på skolan då?

Under jullovet och sommarlovet skall du vända dig till din hemhabilitering. Under övriga kortare lov finns habiliteringen på Riksgymnasiet på plats.
Jag har fått avslag på min ansökan till Riksgymnasiet. Hur gör jag då?

Alla har rätt att få en omprövning av sitt beslut.
Jag har läst i annan skolform i grundskolan. Kan jag ändå söka till Riksgymnasiet?

Reglerna säger att man skall vara inskriven i grundskolan senast i år 9 för att kunna söka till Riksgymnasiet. 
Kan jag ha med mig personlig assistent i skolan och på boendet?

Ja, från vår sida är det helt ok. Vi gör tillsammans en överenskommelse hur det skall fungera. Tänk dock på att du måste meddela Försäkringskassan din förändrade livssituation och att det är de som beslutar om hur många timmar du får behålla när du går på Riksgymnasiet.