På Riksgymnasiet Göteborg får du den assistans du behöver utifrån dina förutsättningar.
Vi elevassistenter finns där för dig och dina behov så att du på bästa möjliga sätt ska kunna nå dina mål i skolan.
Tillsammans med dig diskuterar vi fram hur vi skall ge dig den assistans du behöver och vad som fungerar bäst för just dig.

Vi elevassistenter finns med dig i klassrummet för att stötta dig med dina skoluppgifter. Vi erbjuder hjälp med struktur, skriv- och läshjälp, igångsättning, syntolkning, tolkning vid alternativ kommunikation och mycket mer.

Vi finns också där för dig utanför klassrummet. Vi hjälper dig på raster, i matsalen, på resurspass med läxor och åker med dig på studieresor och under praktikperioder. Skulle du välja att läsa på annat program och annan kommunal skola i Göteborg erbjuder precis samma hjälp även där.

Vi finns där för dig!