Laddar sidan… 😊

Covid -19

Nuläge på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg med anledning av Covid 19. 

2021-01-25

Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad har beslutat att Riksgymnasiet fortsatt ska ha avsteg från distansundervisningen och ha närundervisning i skolan. Angeredsgymnasiet och Riksgymnasiet följer utbildningsnämndens och utbildningsförvaltningens riktlinjer. Vi har dock gjort en hel del anpassningar av arbetsmiljön utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

 • Våra RG-korridorer är låsta för övriga elever och personal. Det innebär att inga andra kan gå in med kort i våra korridorer. 
 • Alla RG-elever erbjuds att äta lunch i klassrum eller i Kulturatom. Arbetsytor, teknik och hjälpmedel spritas kontinuerligt varje dag.
 • Alla, personal och elever, spritar händerna vid en lektions början.
 • Skolpersonal har skyddsutrustning vid närarbete.
 • All personal på habilitering och elevhem använder skyddsutrustning under hela sin arbetsdag.

Vi på Riksgymnasiet följer utvecklingen och förändrar vår planering utifrån det rådande läget.
Våra huvudmän; Göteborgs stad och Bräcke diakoni, ger oss de riktlinjer vi behöver ha för att upprätthålla det samhällsansvar vi har i verksamheten.


Anpassningar av arbetsmiljö för elever och personal pga. Covid 19. 

2020-09-30

Utgångspunkten från Regeringen är nu att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.  Angeredsgymnasiet och Riksgymnasiet följer utbildningsnämndens och utbildningsförvaltningens riktlinjer. Skolan är nu öppen som vanligt och alla elever kommer att ha undervisning på skolan. Vi har dock gjort en hel del anpassningar av arbetsmiljön utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

 • Våra RG-korridorer kommer att vara låsta för övriga elever och personal. Det innebär att inga andra kan gå in med kort i våra korridorer. 
 • Alla RG-elever erbjuds att äta lunch i klassrum eller i Kulturatom. Arbetsytor, teknik och hjälpmedel spritas kontinuerligt varje dag.
 • Personal har skyddsutrustning vid behov.
 • Vi kommer att öka vuxennärvaron i korridorerna så övriga elever (ej RG) uppmanas att vistas utomhus under raster. 
 • Vi har öppnat upp våra RG innegårdar och har ställt dit bord.
 • Om vårdnadshavare och elev önskar fjärrundervisning/distansundervisning utifrån elevens hälsotillstånd så ordnar vi det.  

Vi på Riksgymnasiet följer utvecklingen och förändrar vår planering utifrån det rådande läget.
Våra huvudmän; Göteborgs stad och Bräcke diakoni, ger oss de riktlinjer vi behöver ha för att upprätthålla det samhällsansvar vi har i verksamheten.

Stäng

På gång

Inget evenemang hittades!