Anpassningar vid AKK

Vi anpassar utbildningen för dig som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kurserna anpassar vi efter dina individuella behov. Vi arbetar bland annat med bliss, bokstavskartor och bilder i kombination med olika styrsätt. Du kan välja att läsa i liten grupp eller i stor klass. Du kan också välja att studera på en annan kommunal gymnasieskola i Göteborg. Oavsett vad du väljer stöttar vår förstelärare inom AKK och habiliteringens logoped dina ämneslärare med anpassningar av dina kurser.

Assistans

I skolan finns elevassistenter med på lektionen. Deras uppgift är tolka dig i undervisningen.

Ämneskartor

På beställning av ämneslärarna tillverkar vår förstelärare inom AKK ämneskartor för olika kurser. De är en del av den anpassning som görs vid AKK användning. Syftet är att lära in nya begrepp och utöka ordförrådet. Under dina lektioner tränar du sedan på detta tillsammans med lärare eller elevassistent.

Bliss-kurs

För dig som använder bliss erbjuder vi en kurs där du tillsammans med förstelärare inom AKK och logoped arbetar med att stärka din kommunikation. Målet med kursen är att du skall behärska bliss-språket och att du lär dig hitta språkliga strategier för att kunna skapa nya symboler. Du får kunskap om bliss-symbolerna, förståelse för dess användning och redskapen för att tillämpa dem i såväl skolan som vardagen.