Trots att personer med rörelsenedsättning är mer stressade och ofta har sämre levnadsförhållanden än personer utan rörelsenedsättning, är metoder mot stress och ångest inte alltid anpassade för dem. Det vill Bräcke diakoni ändra på, med treåriga Arvsfondsprojektet StrÅng.

Generellt har många med rörelsenedsättning sämre levnadsförhållanden och är mer stressade än personer utan rörelsenedsättning.

– Personer med rörelsenedsättning upplever ofta en hög stressnivå i vardagen, kopplat både till sitt funktionshinder och hur samhället fungerar i stort, berättar Sara Jonåker, projektledare för Projekt StrÅng.

Trots det är metoder mot stress och ångest inte alltid anpassade för dem.

– Många av de stress- och ångesthanteringsmetoder som finns idag är svårare att tillgodogöra sig för personer med rörelsenedsättning. Det kan bero på att god koordination, känsel och rörlighet krävs i många fall, säger Sara Jonåker.

Det vill Bräcke diakoni utforska mer kring – och har nu startat upp ett nytt projekt med medel från Arvsfonden, Projekt StrÅng. Projektet kommer att sammanställa målgruppens erfarenheter för att utveckla nya metoder och strategier för att förebygga och behandla stress och ångest.

– De erfarenheter som görs i projektet kommer att samlas i en metodbok, berättar Sara Jonåker.

Projekt StrÅng är ett treårigt projekt som drivs av Bräcke diakoni och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Medsökande är Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.