Det treåriga Arvsfondsprojektet StrÅng avslutas 190228.
Projektet resulterade i en film och en bok. Filmen handlar om vad som särskilt stressar personer med rörelsenedsättning, och den går att se på www.brackediakoni.se/strang/film.

Boken ”Jag vill bara leva mitt liv” – stresshantering för dig mej rörelsenedsättning, kan beställas genom att maila sara.jonaker@brackediakoni.se. Boken finns även digitalt på www.brackediakoni.se/strang/bok.”