Stresshantering för dig med rörelsenedsättning.

Projekt StrÅngs självhjälpsbok ”Jag vill bara leva mitt liv” vänder sig i första hand till dig med rörelsenedsättning men även till dig som är anhörig eller arbetar inom området.
I boken kan du läsa om olika stresshanteringsmetoder och hur dessa anpassas till personer med varierad rörelseförmåga. Innehållet bygger på samtal och diskussioner med målgruppen.
Bokens innehåll
Varje metod har sitt eget kapitel som kan läsas oberoende av varandra.
• Andning
• Massage
• Fysisk aktivitet
• Tyngd
• Mindfulness
• Skapande aktivitet
• Yoga
• Värme
• Basal kroppskännedom
• Struktur i vardagen

Bokens upplägg
Varje kapitel följer en viss ordning:
Fakta – Här kan du läsa om metoderna och hur de lindrar stress.
Praktiska tips och övningar – Flera av
kapitlen innehåller en övningsdel som till stor del är utformad för att fungera för alla oavsett rörelseförmåga.
Erfarenheter – Denna del bygger
på målgruppens upplevelser och erfarenheter av metoderna.

Bokens syfte:
Vi hoppas att boken ger inspiration och nya idéer kring stresshantering och främjar en bättre hälsa och en mer avstressad tillvaro för dig med rörelsenedsättning.
Intresserad av boken?

Hör av dig till:
Sara Jonåker, projektledare
sara.jonaker@brackediakoni.se
031-50 26 72