Två gånger sedan 2011 har Riksgymnasiet Göteborg tillsammans med Göteborgs stad ansökt till skolverket om att få bedriva en nationell språkkurs i Bliss med möjlighet till betyg. Dock har skolverket gett avslag båda gångerna.

I januari 2018 ansökte Riksgymnasiet Göteborg för tredje och förhoppningsvis sista gången om att få bedriva en nationell betygsgrundande kurs i bliss. Flera organisationer har ställt sig bakom ansökan och bifogat skrivelser till skolverket om rätten till sitt språk.

Riksgymnasiet tackar er för ett stöd.

Isaac – sweden

Blissymbolics Communication international

GIL – Independent living

RBU – Göteborg

Rätten till sitt språk är en mänsklig rättighet för alla!