En del länkar saknas men kommer att läggas in inom kort. 

Informationsmaterial
Broschyr om Riksgymnasiet i Göteborg
Broschyr, Vi söker ledsagare
Riksgymnasiets tidslinje

Blanketter
Fullmakt

Inför uppstartsmötet
Uppstartsmöte, dagordning
Bra att veta inför skolstart
Medgivande angående rekvirering av journalhandlingar
Medgivande angående fotografering
Medgivande angående resor
Medgivande angående informationsutbyte
Dina hjälpmedel (till uppstartsmötet)
Kontaktuppgifter (till uppstartsmötet)