Kontakta oss

Ansvariga för riksgymnasiets verksamhet

Kärstin Lyons, rektor på skolan
E-post: karstin.lyons@educ.goteborg.se
Telefon: 031- 367 15 13
Adress:
Angeredsgymnasiet
Grepgatan 9
424 65 Angered

Monica Johansson, verksamhetschef för habilitering och elevhem
E-post: monica.johansson@brackediakoni.se
Telefon: 031-332 04 09

Postadress:
Riksgymnasiets habilitering
Box 96
424 23 Angered
Besöksadress: Angereds Torg 3

print