Gymnasiet


På Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg har du möjlighet att studera i liten grupp inne på Riksgymnasiet eller så kan du studera på annat program vid annan kommunal skola i Göteborg.

Om du väljer att studera i liten grupp på Riksgymnasiet erbjuder vi Estetiska programmet, med inriktningen estetik och media eller musik. Om du hellre vill studera på annat program kan du läsa integrerat i stor klass på Angeredsgymnasiet eller på annan kommunal skola i Göteborg. Väljer du att studera på annan skola förser vi dig med elevassistans, habilitering och vid behov även plats på vårt elevhem.

Som elev på Riksgymnasiet har du även möjlighet att läsa individuellt alternativ. Detta innebär att du läser grundskolekurser men också kurser utifrån dina intressen. Programmet kan alltså både innehålla grundskolekurser och gymnasiekurser. Syftet med programmet är att du ska bli redo för nästa steg i din gymnasieutbildning – vad det än är!

Du som läser på Riksgymnasiet Göteborg får dina habiliterings tider inlagda på skolschemat och du har alltid tillgång till elevassistans på lektionerna. Vår målsättning är att du skall få så mycket fritid som möjligt, därför får du även utlagda resurspass på schemat där du kan arbeta med dina läxor tillsammans med specialpedagog eller elevassistent. Du får även hjälp av en specialpedagog med att lägga upp dina studier.

Elevassistans


På Riksgymnasiet Göteborg får du den assistans du behöver utifrån dina förutsättningar. Vi elevassistenter finns där för dig och dina behov så att du på bästa möjliga sätt ska kunna nå dina mål i skolan. Tillsammans med dig diskuterar vi fram hur vi skall ge dig den assistans du behöver och vad som fungerar bäst för just dig.

Vi elevassistenter finns med dig i klassrummet för att stötta dig med dina skoluppgifter. Vi erbjuder hjälp med struktur, skriv- och läshjälp, igångsättning, syntolkning, tolkning vid alternativ kommunikation och mycket mer.

Vi finns också där för dig utanför klassrummet. Vi hjälper dig på raster, i matsalen, på resurspass med läxor och åker med dig på studieresor och under praktikperioder. Skulle du välja att läsa på annat program och annan kommunal skola i Göteborg erbjuder precis samma hjälp även där.

Vi finns där för dig!

AKK

 

Anpassningar vid AKK

Vi anpassar utbildningen för dig som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kurserna anpassar vi efter dina individuella behov. Vi arbetar bland annat med bliss, bokstavskartor och bilder i kombination med olika styrsätt. Du kan välja att läsa i liten grupp eller i stor klass. Du kan också välja att studera på en annan kommunal gymnasieskola i Göteborg. Oavsett vad du väljer stöttar vår förstelärare inom AKK och habiliteringens logoped dina ämneslärare med anpassningar av dina kurser.

Assistans

I skolan finns elevassistenter med på lektionen. Deras uppgift är tolka dig i undervisningen.

Ämneskartor

På beställning av ämneslärarna tillverkar vår förstelärare inom AKK ämneskartor för olika kurser. De är en del av den anpassning som görs vid AKK användning. Syftet är att lära in nya begrepp och utöka ordförrådet. Under dina lektioner tränar du sedan på detta tillsammans med lärare eller elevassistent.

Bliss-kurs

För dig som använder bliss erbjuder vi en kurs där du tillsammans med förstelärare inom AKK och logoped arbetar med att stärka din kommunikation. Målet med kursen är att du skall behärska bliss-språket och att du lär dig hitta språkliga strategier för att kunna skapa nya symboler. Du får kunskap om bliss-symbolerna, förståelse för dess användning och redskapen för att tillämpa dem i såväl skolan som vardagen.

 

Filmerna ovan är tagen från vår youtube-kanal.

Praktik

 

Vårt mål är att du som elev på Riksgymnasiet skall ha möjlighet till en praktikperiod under din gymnasietid. Praktiken förläggs främst i år 3, men förberedelser inför praktiken arbetar vi kontinuerligt med under hela gymnasietiden.

Din praktikperiod kan variera från en dag till ett par veckor, allt beroende på dina förutsättningar och önskemål.

När du är ute på praktik finns skolans praktiksamordnare och elevassistans med i hela processen. De stöttar dig med förberedelser inför praktiken och under själva praktikperioden.

Praktikgruppen består av studiehandledare, elevassistent, arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare som arbetar med att ta fram praktikplats i samråd med dig.

Praktikgruppen samarbetar med Arbetsförmedlingen och flera andra projekt med målet att det skall underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden.

Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsnedsättning är välkomna på arbetsmarknaden.

Du som är arbetsgivare:

Har du möjlighet att ta emot en praktikant?

Har du frågor om vår praktikverksamhet?

 

Varmt välkommen att kontakta någon av oss praktiksamordnare!

 

Lotta Stoltz.

Telefon . 0725-54 65 30.

E-mail:  lise-lotte.stoltz@educ.goteborg.se

 

Peter Magnusson.

Telefon . 0725-54 65 32.

E-mail:  peter.gunnar.magnusson@educ.goteborg.se

 

Sandra Nilisse

0703-748341

Sandra.nilisse@educ.goteborg.se