Gymnasiet

Skolan erbjuder nationella program och introduktionsprogram och möjligheter finns att välja mellan stor klass och liten grupp.

Som elev vid riksgymnasiet får du hjälp av en specialpedagog med att lägga upp dina studier. Elevassistenter stöttar i skolarbetet och i skolvardagen.

Som AKK-användare (alternativ och/eller kompletterande kommunikation) har du möjlighet att arbeta med att stärka och utveckla din självständiga kommunikation genom att delta i de kommunikationsgrupper som skolan och habiliteringen samarbetar kring.

Skolan har erbjudit elever med förvärvad hjärnskada en anpassad introduktion och studiegång sedan 2010. Vi tar hänsyn till elevens hjärntrötthet, minnesfunktion, inlärningsförmåga, kunskapsnivå och social interaktionsförmåga. Alla tre enheter på Riksgymnasiet, skolan, habiliteringen och elevhemmet, har bildat ett team som samarbetar kontinuerligt kring elever med förvärvad hjärnskada.

 

 

Våra program

 

För elever som väljer liten grupp erbjuds det Estetiska programmet med inriktningarna, musik eller estetik och media. Vill du läsa ett annat nationellt program kan du antingen gå på Angeredsgymnasiet eller på annan gymnasieskola i Göteborg. Vid studier på annan gymnasieskola står Riksgymnasiet för assistans och habiliteringsinsatser. På ett introduktionsprogram har du möjlighet att komplettera ditt grundskolebetyg och få behörighet till ett nationellt program. Man har också möjlighet att vara ute på praktik kortare eller längre perioder samt göra olika studiebesök.

 

Praktik

 

Vårt mål är att alla elever på Riksgymnasiet skall ha möjlighet till en praktikperiod under sin gymnasietid. Praktiken förläggs främst i år 3, men förberedelser inför praktiken arbetar vi kontinuerligt med under hela gymnasietiden.

Praktiken kan variera från en dag till ett par veckor, allt beroende på elevens och praktikplatsens förutsättningar och önskemål.
När eleverna ska ut på praktik finns vi som praktiksamordnare och/eller elevassistent med i hela processen. Under förberedelser inför praktiken, med stöttning under själva praktiktiden, samt med utvärdering efter praktiktiden.

Vi har en arbetsgrupp bestående bestående av studiehandledare, elevassistent, arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare som arbetar med att ta fram praktikplatser i samråd med eleven. Vi har ”drop in” en dag i veckan då eleverna har möjlighet att komma med tankar och frågor kring praktik och arbete. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och olika projekt som skall underlätta för eleverna att komma ut på arbetsmarknaden.

Vår önskan är ett samhälle där alla är välkomna på arbetsmarknaden, oavsett funktionsnedsättning.

Du som är arbetsgivare:
Har du möjlighet att ta emot en praktikant?
Har du frågor om vår praktikverksamhet?

Varmt välkommen att kontakta någon av oss praktiksamordnare!

Lotta Stoltz.
Telefon. 0725-54 65 30.
E-mail: lise-lotte.stoltz@educ.goteborg.se

Peter Magnusson.
Telefon. 0725-54 65 32.
E-mail: peter.gunnar.magnusson@educ.goteborg.se