Vill du besöka riksgymnasiet?

Ett besök hos oss på Riksgymnasiet ger dig en bra bild av hur verksamheten fungerar och hur vardagen kan se ut för dig som blivande elev.

Första fredagen i november varje år har vi Öppet Hus. För mer information se listan till vänster.

Vill du se hur det är att gå på Riksgymnasiet kan du följa en elev under 3 dagar, delta på lektioner och träffa habiliteringspersonal. Under dessa dagar finns om du bor långt ifrån Angered, möjlighet att bo tillsammans med andra ungdomar på elevhemmet. För mer information klicka på Besöksdagar i listan till vänster.

Självklart kan du/ni också komma på studiebesök när som helst under terminen.

Du/ni är hjärtligt välkomna!

print