Elevhemmet

På elevhemmet arbetar vi för att ge dig så goda förutsättningar som möjligt att genomföra dina gymnasiestudier.

Detta gör vi genom att skapa en trivsam miljö i boendet.
Vi hjälper och stöttar dig till att bli delaktig i olika beslut och frågor som gäller dig och din tid på elevhemmet.

Våra elevhem ligger nära skolan och på gångavstånd finns flera butiker, restauranger, vårdcentral och apotek.

På elevhemmet finns det idag plats för sammanlagt 24 ungdomar. Du bor i en lägenhet tillsammans med som mest två andra elever – men har ett eget privat rum. I rummet finns säng, skrivbord och vid behov även lyft. Vi anpassar grundutrustningen utifrån dina behov. Du kan själv inreda rummet efter dina egna önskemål och behov. Sista läsåret har du möjlighet att bo mer självständigt.

För att du skall få den hjälp och det stöd du behöver finns det personal dygnet runt.

När du flyttar in på elevhemmet, får du två kontaktpersoner.
Tillsammans kommer ni överens om rutiner och mål – utifrån dina önskemål och behov. Kontaktpersonerna ser sedan till att hela personalgruppen vet hur dina rutiner och mål ser ut och kan t ex följa med dig på olika möten.

På elevhemmet möter du andra ungdomar, får nya erfarenheter och skapar nya relationer. Du utmanar dina gränser, växer och utvecklas. Under åren på elevhemmet får du ta allt mer ansvar för dig själv, din fritid och din boendemiljö som ett steg i att bli vuxen.

Varje månad har vi lägenhetsmöten/husmöten där du kan framföra dina åsikter och vara med och påverka. Personalen deltar under dessa möten.

Du kan vara med och anordna eller delta i gemensamma aktiviteter på elevhemmet. Du får även stöd i att hitta egna fritidsaktiviteter. Du kan också bara ta det lugnt och hänga med kompisarna.

Du bestämmer själv.

Storås

Elevhemmet Storås ligger naturnära i utkanten av Angered Centrum.
Det är cirka 10 minuters tillgänglig promenadväg till Angereds centrum och gymnasiet.

Storås består av två hus. Husen är identiska och har vardera fyra lägenheter. En av lägenheterna per hus är gemensam, där äter vi middag och andra måltider tillsammans men är också en plats för aktiviteter och umgänge.
I de övriga tre lägenheterna per hus är det vardera två elevrum med egen toalett/dusch samt ett mindre allrum med pentry.

Rappedalen

Våra nyrenoverade lägenheter i Rappedalen ligger i utkanten av Angered centrum. Det är högst tio minuters tillgänglig promenadväg till Angereds centrum och gymnasiet. Lika nära åt motsatt håll ligger naturområdet Vättlefjäll och Surtesjön.

Rappedalen består av fyra lägenheter i markplan. En av lägenheterna är gemensam, där äter vi våra måltider tillsammans och är en plats för aktiviteter och umgänge. I de övriga tre lägenheterna finns det boende för två till tre ungdomar. I varje lägenhet finns också ett litet gemensamt pentry där möjlighet finns att tillaga enklare måltider. 

 

Personal

På elevhemmet arbetar habiliteringsassistenter, administratör, vaktmästare, föreståndare och verksamhetschef.

Vi är en arbetsgrupp med olika erfarenheter, utbildningar, kön, etnicitet och ålder. Vårt gemensamma intresse är att arbeta med ungdomar, utveckla arbetssätt och vår verksamhet. Genom medveten rekrytering av personer till arbetslagen strävar vi efter att få en bred kunskapsbas och erfarenhet i varje arbetslag.

Vi är bemannade dygnet runt och stänger endast elevhemmet under jul- och sommarlov. Utöver detta har vi rätt att stänga två dygn per termin för kompetensutveckling.